Geachte bezoeker,

Dank u voor het bezoeken van onze website. Wij zijn vandaag ook online gesloten omdat het de Dag des Heeren is en Vredo de zondagsrust respecteert. U bent echter van harte welkom om vanaf morgen onze website wederom te bezoeken. Hopend op uw begrip in dezen.

Met vriendelijke groet,
Vredo Dodewaard B.V.

Vredo Dodewaard B.V.

Nut en noodzaak van zodenbemesten

Door toenemende intensivering wordt de opbrengst van voer alleen maar belangrijker. De kwaliteit en hoeveelheid voer bepalen mede de winst/verlies van het bedrijf. Ook de manier van mest aanwenden heeft veel invloed op het eindresultaat. Zodenbemesten heeft zich bewezen als de meest kostenefficiënte manier van mestaanwending.

Mest is een voedingsstof

De belangrijkste elementen in dierlijke mest en digistaat zijn stikstof (N), kalium (K), fosfor (P) en magnesium (Mg). Met name de elementen stikstof en fosfaat zorgen voor de groei en de kwaliteit. Dierlijke mest en digistaat zijn daarom hoogwaardige voedingsstoffen voor het gewas! Mest = geld! .

Emissie is het verschil.

Emissie* is een verdampingsproces, en daarmee afhankelijk van de weersomstandigheden. Straling, luchtvochtigheid, wind, mestsamenstelling, temperatuur en hoeveelheid hebben invloed op het verdampingsproces en dus op het verlies van stikstof. Het contactoppervlak van de mest met de omgevingslucht heeft ook grote invloed op het verdampingsproces.
* Verlies van stikstof is heel erg afhankelijk van weersomstandigheden - dit geldt voor alle toedieningstechnieken

Toepassingsbeeld

Spreidplaat

 • vervuiling van gewas
 • verbranding over het volledige oppervlak
 • gedeeltelijk mee omhoog groeien vaste mestdelen
 • eerste weken niet te beweiden
 • slechte opname - ca. 70% stikstof verlies!

Sleepslang

 • vervuiling van gewas in strookjes
 • verbranding van gewas in strookjes
 • gedeeltelijk mee omhoog groeien vaste mestdelen
 • verlies van gewas
 • eerste dagen niet te beweiden slechte opname - ca. 40% stikstof verlies!

Sleufkouter

 • mest ligt tussen gewas & gedeeltelijk in de grond
 • verbranding in strookjes
 • verlies van gewas (door sleepvoet & opliggende mest)
 • eerste dagen niet te beweiden
 • slechte opname - ca. 30% stikstof verlies!

Vredo zodenbemester

 • mest ligt in sleuf bij de wortels
 • geen verbranding
 • geen verlies van gewas (gras & wortels opzij gedrukt)
 • per ommegaande te beweiden
 • perfecte opname - slechts ca. 10% stikstof verlies!

Wat levert het op

De belangrijkste vraag is wat het bemesten voor u en/of uw klant oplevert. Op deze pagina ziet u het verschil tussen de verschillende toedieningstechnieken qua opbrengst kg-ds en over hoeveel kunstmest gebruikt moet worden om bij het niveau van een zodenbemester te komen. In het kort, het bemesten van grasland met een Vredo zodenbemester leidt tot:

 • 35% meer benutting van beschikbare stikstoffen bij rundveemest
 • 41% meer benutting van beschikbare stikstoffen bij varkensmest

Droge stof opbrengst/rundveemest op grasland

Deze verhoogde benutting van kostbare stikstoffen resulteert in:

 1. Meer beschikbare nutriënten
 2. Minder kunstmest gebruik (zie hieronder)
 3. Geen versmering
 4. Een kwalitief beter gewas
 5. Een hogere opbrengst 1 à 2 extra snedes (bij droog weer)

De grafiek (rechts) laat zien de superieure werking van de zodenbemester in verglijking met andere toedieningstechnieken.

Tabel Gemiddelde opbrengst grasland

Besparing kunstmest

Benodigde toediening van kunstmest (kg KAS* per hectare per jaar) per toedieningstechniek

De verschillende technieken van mest aanwenden hebben invloed op de benutting van mineralen, door op de juiste manier de mest aan te wenden kan op de kunstmest gift bespaart worden, om vergelijkbare resultaten te behalen. In onderstaand schema wordt weergegeven de hoeveelheid kunstmest die bespaard kan worden om vergelijkbare opbrengsten te verkrijgen.Dit in vergelijking met het aanwenden van dierlijke mest met een Vredo zodenbemester.