Op weg naar 2030

Uitdaging
De Nederlandse melkvee sector staat voor de uitdaging om meer liters melk van dezelfde hectares te produceren. En ondanks dat de Nederlandse boer per koe de meeste liters melk produceert ter wereld, zijn wij (nog) niet leidend in grasproductie! Waarschijnlijk is uw duurste productiemiddel uw grasland? Maar heeft u wél kwaliteitsmelkgras in uw wei, of is het gewoon groen? Want niet alles wat groen is wordt wit. Wist u dat de gemiddelde bezettingsgraad van goed gras in het Nederlandse grasland slechts 55% melkgras is (Engels raai, Timothee, Italiaans raai, veldbeemd, klaver, enz.)? De overige planten doen in de pens van een koe NIET VEEL. Deze "slechte" grasplanten moeten vervangen worden door goed melkgras. U wilt toch ook het meeste uit uw duurste productiemiddel halen?

Doorzaaien nog beter & belangrijker geworden

Drie redenen
waarom het hedendaagse doorzaaien beter lukt dan vroeger (jaren '80 en '90)

1. In de afgelopen 2 decennia is de kennis van gras toegenomen; we weten beter hoe een grasplant groeit; wat zijn levenscyclus is & wat dat gras doet in de pens van een koe.

2. Door verbeterde bodemkennis is men bewuster geworden van het feit dat een goede bodemstructuur behouden moet worden. Tevens weet men hoe belangrijk het is om organische stof in de teeltlaag te houden.

3. De machines zijn sterk verbeterd. Vredo heeft haar doorzaaitechniek, die al zeer degelijk was, in de afgelopen jaren nog meer doorontwikkeld. Grotere werkbreedte, betere bodemvolging, nauwkeurigere zaaddosering, accurater zaaidiepte & een nieuw ontwikkelde bodemvolgende schijvenaandrukrol (de Packerringenrol).

Vredo doorzaaiprincipe

 • Dubbele V-vormige schijven waarmee een kleine snede in de grond wordt gesneden.
 • Zaad wordt tussen de schijven in de snede gedoseerd. Grond veert zelf terug & wordt met behulp van aandrukrol aangedrukt.
 • Optimale ontkiemingsomstandigheden: Het zaad is nu in contact met de grond & vocht & krijgt de nodige licht & lucht.
 • Het zaad ligt beschermt tegen weersinvloeden, (nacht)vorst & vogels.

Snijschijf close-up

Doorzaaiprincipe animatie

Vredo kringloopwijzer

Positieve resultaten

Kosten effectief
Doorzaaien is een kosten-effectieve manier van grasland verjonging. Uit praktijkonderzoek blijkt dat structureel doorzaaien (jaar-lijks) op de juiste manier (graszaad in de grond) 10 tot 15% meer opbrengst geeft. Voor een veehouder betekent dit een netto winst van rond € 200/ha. De kosten van het doorzaaien, de loonwerker & zaad zijn hier al van afgetrokken*. Vredo heeft op deze ontwikkeling ingespeeld door bredere doorzaaimachines te ontwikkelen die een hoge capaciteit hebben & die uitgevoerd zijn met het dubbele schijven systeem dat het graszaad daadwerkelijk in de grond weglegt. De indrukwekkende resultaten van systeem Vredo worden d.m.v. meerdere (inter)nationale onderzoeken in de afgelopen decennia herhaaldelijk bevestigd (bv. Praktijknetwerk - www.graslanddoorzaaien.nl). Bijna 98% gelijkmatige verdeling van het graszaad & tot 96% ontkiemingspercentage!

VEM en DVE - waardes
Beide waardes zijn volgens onafhankelijk onderzoek hoger na het doorzaaien met een Vredo doorzaaier.

Wist u dat...?
Bedrijven die veel voer aankopen (ter compensatie van middelmatig graslandmanagement - hoe onbewust dan ook) scoren in het algemeen lager dan bedrijven die de meerderheid van hun koeien goed kunnen voeren uit eigen grasbestand!

Tips & Tricks

 • Zorg vóór het doorzaaien dat het bestaande gras kort is gemaaid.
 • Een dichte/vervilte grasmat (vaak met Ruwbeemdgras) dient uitgehold te worden door het intensief te wiedeggen.
 • Doorzaaien in vochtige grond is een belangrijke voorwaarde voor succes. Zorg er voor dat het grasland in het najaar niet te zwaar is bemest & bouw de stikstofgift tijdig af.
 • Houd bij doodgespoten grasland een lange wachttijd aan met daarin een periode van regen. Tevens vooraf wiedeggen (of dode gras maaien & weghalen).
 • Doorgezaaid grasland wat niet is doodgespoten, moet circa 2 weken na opkomst worden beweid.
 • Zorg dat het risico wordt gespreid: beter wat vaker doorzaaien met iets minder graszaad dan in één keer heel veel graszaad.
 • De genetische vooruitgang van graszaad bedraagt 0,4% per jaar. Door te investeren in doorzaaien stijgt de genetische aanleg van de graszode om meer droge stof te realiseren.
 • Plan rond het doorzaaien slechts een lichte mestgift, om de concurrentie van het bestaande gras te drukken.
 • Heb geduld! Een volle, jonge grasmat met echt melkgras staat er na circa 3 maaisnedes.