Nieuws » Demo nieuwe sleepslang techniek maandag 5 december

30 November 2011

 

Geachte bezoeker,

 

Graag willen wij uw interesse wekken in onze nieuwe sleepslang techniek. Dit willen wij doen aan de hand van onderstaande tekst:

Geschiedenis

Twintig jaar geleden kwam het sleepslang bemesten in opkomst. Dit geschiedde toen door middel van een mestpendel van Baars. Wij, van Vredo Dodewaard B.V., hebben dit systeem toen toegepast op onze Vredo Zodenbemester omdat de mest niet meer bovengronds gependeld mocht worden, maar ingewerkt moest worden.

Toentertijd heeft het sleepslang bemesten niet echt doorgezet in Nederland. De laatste tien jaar is hier behoorlijk verandering ingekomen en wordt dit in diverse gebieden meer en meer toegepast. De voordelen zijn u allen bekend, zeker op de minder draagkrachtige gronden en op het kleibouwland in het voorjaar. 

AID

Wat ook opvalt is dat er door de AID steeds hogere eisen worden gesteld en dat er bij diverse controles gebleken is dat de mest niet afdoende ondergewerkt was. Dit is vooral op de (eerste dertig meter van de) wendakkers het geval door het draaien van de voertuigen totdat de sleepslang niet meer onder de bemester ligt zodat deze weer kan zakken. Daarnaast stelt de AID dat de mest op voldoende diepte moet zijn ingewerkt, zowel op het weiland als op het bouwland, en dat veel van de huidige sleepslang bemesters hier niet aan voldoen.

Ontwikkeling

Wij hebben hier onze gedachten over laten gaan en het volgende bedacht: We gaan een Trac uitvoeren met een kleine 5 m3 tank en een zwenkbare arm die over de Vredo Zodenbemester heensteekt en circa 300 graden kan zwenken. 

Dit levert de volgende voordelen op:

1.    Elk type standaardbemester die normaal achter andere mestcombinaties gebruikt wordt kan hiervoor ingezet worden.

2.    Meer aanvoercapaciteit doordat de aanvoerslag de tank drukloos vult.

3.    Tijdens het keren wordt de tank gevuld in plaats van over het land gestrooid.

4.    Dosering geschied door de bemestercombinatie.

5.    Wendakkers kunnen straks worden afgewerkt.

6.    Door de zwenkarm kan in één keer gedraaid worden.

7.    Door de zwenkarm kan zelfs achteruit gereden worden.

8.    Op de tank is een kijkglas waardoor te zien is of er aanvoer van mest of water is.

Werkomschrijving

De bedoeling is dat het voertuig op het land rijdt met een kleine buffertank, zelf doseert en hiervoor nauwkeuriger wordt dan de bestaande sleepslang bemesters en minder communicatie vereist. De sleepslang bemester zal voor de wendakker stoppen, kan afgesloten en geheven worden zonder dat er mest vrijkomt, dit wordt immers opgevangen in de 5 m3 tank. Ondertussen kan het voertuig veilig en snel gedraaid worden zonder dat de bemester op de slang zakt. 

Wanneer de bemester weer de grond raakt gaan de afsluiters weer los en komt de dosering weer in werking. Er blijft in dit geval een wendakker over van 12 meter! 

Wat verder ook een mogelijkheid is bij deze combinatie is om de slang naast de bemester te leggen, achteruit te rijden en zo de wendakker ook te bemesten. De toegepaste bemester in dit geval is de 12 meter brede Vredo Zodenbemester die onder alle omstandigheden in de grond snijdt.

Uitnodiging

Wij hopen u deze nieuwste ontwikkeling persoonlijk te laten zien door middel van een demo. Hiervoor hebben aanstaande maandag, 05 december ’11, gelegenheid op een nader te verkrijgen locatie. We starten om 14.00 uur met deze demo. De locatie is Oudenhof te Geldermalsen. Wees op tijd, want wij gaan voor capaciteit! 

Graag vernemen wij van u of u geïnteresseerd bent in deze demo en met hoeveel personen u eventueel verwacht te komen.

Wij willen u vragen om deze gegevens per mail te sturen naar info@vredo.nl

Voor meer informatie kunt u tevens contact opnemen met Theo de Jong op 06-534 373 11.

Hopelijk tot ziens op 5 december! 

Download [Nieuwe sleepslang techniek.bmp]

« ga terug